för Babbel för företag 

 1. Behandling av personuppgifter i allmänhet
  När vi använder vår språkinlärningsprogramvara Babbel via webbplatsen www.babbel.comwww.babbel.com eller vår app, samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter inom ramen för de tjänster vi levererar. Mer information finns på https://about.babbel.com/en_GB/privacy/.
 1. Hantering av personuppgifter när du använder Babbel för företag
  Babbel för Företag tillåter arbetsgivare (t.ex. entreprenörer, företag, frilansare, köpmän osv.) att ge sina anställda tillgång till Babbel, så att de kan förvärva eller förbättra språkkunskaper för professionella ändamål. För detta ändamål sluter arbetsgivaren ett avtal med oss som ”kund”.
  Om din arbetsgivare ger dig tillgång till Babbel så att du kan delta i en Babbel-språkkurs i för yrkesutbildningsändamål, kommer vi att lämna ut viss information om din användning av programvaran och om dina prestationer till din arbetsgivare.

  Vilken information får min arbetsgivare om mig?
  Vi utarbetar regelbundet rapporter (nedan ”Rapporter”) om användningen av Babbel av anställda till våra kunder. Sådana rapporter innehåller följande information:
 • Kursinnehåll och språk (tex. “Engelska för försäljning och inköp)”)
 • genomförda kursenheter (antal)
 • antal dagar programvaran har använts
 • användningstid (i minuter)
 • löptid för tillhandahållen tillgång (t ex från 1 januari 2019 till den 7 juli 2019)

Ovan nämnd information avser

 • den senaste veckan och den sista månaden som föregick utarbetandet av rapporten och hela perioden sedan varje anställds åtkomst aktiverades; och
 • e-postadressen som varje anställd tillhandahåller vid registreringen

Detta innebär till exempel att din arbetsgivare kan få följande information:
"Test@test.com har spenderat 600 minuter under 7 dagar på Babbel under den senaste veckan / den senaste månaden / sedan registreringen, och därmed slutfört 30 lärandeenheter för kursen" försäljning och inköp "på engelska."

Syfte med bearbetning
Tack vare behandlingen av personuppgifter som beskrivs avser din arbetsgivare att främja utvecklingen och förbättringen av sina medarbetares språkfärdigheter. Därför måste din arbetsgivare få regelbunden information om de involverade anställdas inlärningsprocesser. Dessutom kan din arbetsgivare dra slutsatser om Babbels lämplighet som språkinlärningsverktyg.

Rättslig grund för behandlingen
Denna form av behandling av personuppgifter är baserad på anställningsförhållandet. Inom ramen för det kan arbetsgivaren behandla personuppgifter om anställda. Den rättsliga grunden för detta är anställningsavtalet enligt art. 6 par. 1 lit. b) GDPR.
De beskrivna rapporterna utarbetas uteslutande på arbetsgivarens vägnar. Vi som "Babbel" har inte något intresse för rapporterna. Vi behandlar personuppgifterna i dem separat från alla ytterligare personuppgifter som samlas in och behandlas av Babbel, endast i syfte att överföra dem till klienten.

Styrenhet och processor
När det gäller de databehandlingsaktiviteter som beskrivs i detta uttalande, är din arbetsgivare kvalificerad som "controller", medan Babbel endast fungerar som "processor" enligt art. 28 GDPR. Vi har avslutat önskat avtal med din arbetsgivare.

Uppehållstid
Vi behåller endast nämnda personuppgifter på din arbetsgivares vägnar och i princip bara så länge din tillgång till Babbel för Företag är aktiv. Vi behåller inte i något fall sådana uppgifter efter det att ditt anställningsförhållande har upphört.

Vilka rättigheter har jag?
Även när det gäller denna form av behandling har du rätt till alla rättigheter som beviljas av GDPR och ytterligare tillämplig lagstiftning. Ta reda på detaljerna i vår integritetsförklaring.

Är detta allt jag bör veta när det gäller rapporterna?
All behandling som vi utför på din arbetsgivares vägnar i samband med dina personuppgifter anges i detta uttalande. Om din arbetsgivare inom ramen för ditt anställningsförhållande eller enligt annan rättslig grund ska behandla dina personuppgifter vidare eller annorlunda, kommer han / hon som registeransvarig utförligt att informera dig om detta. Detsamma gäller för ytterligare information om behandlingsaktiviteter som beskrivs i detta uttalande, som din arbetsgivare är skyldig att beskriva enligt art. 13 GDPR (tex. information om den utsedda dataskyddsombudet, om någon).

 1. Finns det någonting annat jag borde veta?
  Om inte annat uttryckligen anges i detta uttalande, ska Babbels integritetsförklaring tillämpas på användningen av programvaran för språkinlärning.